Retirada

d'amiant

Què és l'amiant?

Mineral molt resistent i ignífug que va ser utilitzat per a fabricació de diversos elements, principalment en materials constructius per a cobertes i façanes com a plaques ondulades o planes, canalitzacions, baixants, dipòsits i altres més, aquests elements van ser distribuïts i instal.lats per tota Espanya. Material amb Fibres altament tòxiques i cancerígenes que ha acabat amb incomptables vides al llarg del darrer segle.

Legislació aplicable

A Espanya hi ha la prohibició d’instal.lar i comercialitzar articles amb amiant des del 14 de juny de 2002. Reial decret 396/2006, del 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Subvencions: Subvenció retirada amiant 2023.

Línia 1:

Retirada d’amiant destinat a propietaris de béns immobles ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades i comunitats de veïns.

  • Es subvenciona el 100% de la despesa de la retirada, transport i gestió dels residus d’amiant fins a un màxim de 30.000€, segons els metres quadrats de coberta d’amiant retirada.
  • Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud
  • Concurrència no competitiva (per ordre d’entrada de sol.licituds)
  • No s’hi inclouen materials ni obra per a la substitució.

Línia 2:

Retirada d’amiant i instal.lació d’autoconsum fotovoltaic a propietaris de béns immobles en què es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica

  • Es subvenciona un percentatge (40% gran, 50% mitjana i 60% petita empresa) de la retirada d’amiant i substitució de la coberta, més la instal.lació d’autoconsum fotovoltaic a través de les taules publicades a través de les bases reguladores.
  • Es pot executar l’obra una vegada presentada la sol·licitud.
  • Concurrència competitiva (publicades a les bases reguladores)

Ens encarreguem

>

Assessorament tècnic i legal

>

Sol·licitud de la subvenció

>

Tramitació del pla de treball RD396/2006

>

Retirada i gestió dels residus

Vols més informació?

Posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem en tot allò que necessites per a la teva retirada d’amiant o per a la instal.lació de la nova coberta

o al 932 226 774

Una empresa del grupo